WWW.702008.COM_WWW702008COM_702008COM

x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:m.huiwenda.com    

时间 速度

检测时间:2020-06-30 10:25:48

广告位招租 监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
平均值: 141个点 9 39 55个独立IP 49个独立节点 200 0.163s 0.04s 0.069s 0.047s 文件不一致 文件不一致 17.754MB/s  
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 美国加利福尼亚旧金山亚马逊云 200 1.033s 0.003s 0.189s 0.311201s 11.352KB 11.352KB 36.477KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.628s 0.296s 0.373s 0.173421s 62.307KB 62.307KB 359.28KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.622s 0.268s 0.317s 0.240881s 62.307KB 62.307KB 258.661KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 200 0.617s 0.19s 0.402s 0.001060s 11.353KB 11.353KB 10.459MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 中国新疆克拉玛依电信 200 0.575s 0.006s 0.008s 0.000313s 62.31KB 62.31KB 194.406MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 中国香港亚马逊云 200 0.523s 0.115s 0.316s 0.003721s 11.352KB 11.352KB 2.979MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市电信 电信 内蒙古 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 200 0.512s 0.002s 0.256s 0.001360s 11.353KB 11.353KB 8.152MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 加拿大蒙特利尔 200 0.48s 0.305s 0.391s 0.000654s 62.311KB 62.311KB 93.043MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西百色移动 移动 广西 中国广东深圳移动 200 0.407s 0.003s 0.027s 0.251501s 62.31KB 62.31KB 247.751KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东青岛市移动 移动 山东 中国湖北黄冈电信 200 0.406s 0.195s 0.257s 0.082359s 62.311KB 62.311KB 756.572KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市移动 移动 新疆 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.402s 0.086s 0.165s 0.157481s 62.309KB 62.309KB 395.658KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市电信 电信 江西 中国湖北武汉移动 200 0.387s 0.103s 0.161s 0.151564s 62.311KB 62.311KB 411.117KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.379s 0.064s 0.132s 0.149260s 62.307KB 62.307KB 417.437KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 中国北京BGP多线 200 0.376s 0.07s 0.14s 0.155900s 62.309KB 62.309KB 399.67KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市移动 移动 甘肃 中国甘肃兰州移动 200 0.361s 0.004s 0.02s 0.313642s 62.311KB 62.311KB 198.668KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 中国山东青岛联通 200 0.336s 0.055s 0.086s 0.124840s 62.31KB 62.31KB 499.115KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市电信 电信 陕西 中国山东青岛电信 200 0.316s 0.057s 0.063s 0.067441s 62.311KB 62.311KB 923.927KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南常德市移动 移动 湖南 中国广东深圳移动 200 0.309s 0.014s 0.042s 0.118173s 62.309KB 62.309KB 527.266KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳市移动 移动 河南 中国山西太原移动 200 0.302s 0.094s 0.123s 0.153321s 62.311KB 62.311KB 406.406KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 中国江苏常州电信 200 0.282s 0.097s 0.158s 0.060541s 62.31KB 62.31KB 1.005MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市联通 联通 福建 中国山东青岛联通 200 0.269s 0.08s 0.126s 0.082140s 62.309KB 758.566KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市移动 移动 广西 中国广东深圳移动 200 0.262s 0.107s 0.14s 0.087199s 62.31KB 36KB 714.567KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟市联通 联通 内蒙古 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.258s 0.07s 0.099s 0.077921s 62.307KB 62.307KB 799.613KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北随州市移动 移动 湖北 中国天津腾讯云 200 0.256s 0.013s 0.055s 0.085280s 62.31KB 62.31KB 730.647KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西桂林市联通 联通 广西 中国山东青岛联通 200 0.242s 0.086s 0.138s 0.051967s 62.31KB 62.31KB 1.171MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 中国香港亚马逊云 200 0.239s 0.129s 0.181s 0.000455s 62.311KB 62.311KB 133.737MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市电信 电信 福建 中国江苏苏州移动 200 0.237s 0.044s 0.095s 0.089396s 62.311KB 62.311KB 697.017KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 中国山东济南移动 200 0.236s 0.125s 0.152s 0.054681s 62.31KB 62.31KB 1.113MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东佛山市联通 联通 广东 中国天津腾讯云 200 0.236s 0.034s 0.093s 0.079941s 62.307KB 22.5KB 779.408KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市电信 电信 西藏 中国四川成都电信 200 0.233s 0.012s 0.053s 0.071200s 62.31KB 62.31KB 875.134KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 中国浙江杭州移动 200 0.231s 0.172s 0.186s 0.029520s 62.311KB 62.311KB 2.061MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 中国安徽马鞍山电信 200 0.21s 0.08s 0.123s 0.043133s 62.311KB 62.311KB 1.411MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南许昌市移动 移动 河南 中国江苏南京移动 200 0.204s 0.06s 0.088s 0.086860s 62.307KB 62.307KB 717.323KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江黑河市电信 电信 黑龙江 中国黑龙江哈尔滨电信 200 0.199s 0.044s 0.064s 0.067120s 62.309KB 62.309KB 928.316KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南商丘市电信 电信 河南 中国山东青岛联通 200 0.189s 0.045s 0.065s 0.051580s 62.309KB 62.309KB 1.18MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南三亚市移动 移动 海南 中国广西南宁移动 200 0.185s 0.013s 0.056s 0.085958s 62.311KB 62.311KB 724.895KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 中国天津腾讯云 200 0.183s 0.003s 0.048s 0.087499s 62.307KB 62.307KB 712.084KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市铁通 铁通 北京 中国天津腾讯云 200 0.183s 0s 0.017s 0.074062s 62.31KB 62.31KB 841.316KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市移动 移动 四川 中国山东青岛电信 200 0.181s 0.049s 0.092s 0.044073s 62.311KB 62.311KB 1.381MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 中国北京BGP多线 200 0.179s 0.003s 0.034s 0.062141s 62.309KB 62.309KB 1002.697KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 中国山东青岛电信 200 0.173s 0.057s 0.085s 0.057521s 62.311KB 62.311KB 1.058MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大兴安岭地区移动 移动 黑龙江 中国北京BGP多线 200 0.17s 0.003s 0.037s 0.069916s 62.309KB 62.309KB 891.192KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西九江市联通 联通 江西 中国湖南长沙联通 200 0.169s 0.014s 0.047s 0.077761s 62.309KB 62.309KB 801.283KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 中国天津腾讯云 200 0.165s 0.002s 0.031s 0.049240s 62.309KB 62.309KB 1.236MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
德国国外 国外 德国 德国法兰克福亚马逊云 200 0.159s 0.155s 0.157s 0.000825s 62.311KB 62.311KB 73.758MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市铁通 铁通 福建 中国江苏南京移动 200 0.157s 0.025s 0.057s 0.066100s 62.307KB 62.307KB 942.612KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 中国湖南长沙联通 200 0.156s 0.005s 0.039s 0.081181s 62.309KB 62.309KB 767.527KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华市移动 移动 浙江 中国福建泉州电信 200 0.154s 0.046s 0.082s 0.035814s 62.31KB 62.31KB 1.699MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 中国广东广州电信 200 0.154s 0.105s 0.115s 0.017356s 62.31KB 62.31KB 3.506MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 中国山东青岛联通 200 0.153s 0.056s 0.088s 0.032317s 62.31KB 62.31KB 1.883MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大兴安岭地区移动 移动 黑龙江 中国北京BGP多线 200 0.152s 0.007s 0.029s 0.049100s 62.309KB 62.309KB 1.239MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市移动 移动 福建 中国江苏南通移动 200 0.15s 0.004s 0.033s 0.086579s 62.311KB 62.311KB 719.696KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 中国山东青岛联通 200 0.15s 0.055s 0.086s 0.031787s 62.31KB 62.31KB 1.914MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江湖州市电信 电信 浙江 中国福建泉州电信 200 0.143s 0.001s 0.023s 0.042249s 62.31KB 62.31KB 1.44MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市移动 移动 河北 中国山西太原移动 200 0.143s 0.026s 0.056s 0.058161s 62.311KB 62.311KB 1.046MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市移动 移动 福建 中国江苏南通移动 200 0.142s 0.02s 0.059s 0.042121s 62.311KB 62.311KB 1.445MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南州移动 移动 贵州 中国重庆移动 200 0.141s 0.006s 0.041s 0.065137s 62.311KB 956.608KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大兴安岭地区移动 移动 黑龙江 中国北京BGP多线 200 0.139s 0.004s 0.031s 0.074919s 62.309KB 62.309KB 831.679KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 中国湖北黄冈电信 200 0.138s 0.051s 0.08s 0.029239s 62.311KB 62.311KB 2.081MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 中国香港亚马逊云 200 0.134s 0.003s 0.029s 0.076821s 11.352KB 11.352KB 147.766KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 中国湖南长沙电信 200 0.133s 0.002s 0.017s 0.049460s 62.31KB 62.31KB 1.23MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 中国广东深圳长城宽带 200 0.131s 0.048s 0.065s 0.035195s 62.31KB 62.31KB 1.729MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 中国湖北黄冈电信 200 0.131s 0.044s 0.071s 0.032622s 62.311KB 62.311KB 1.865MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 中国山东青岛联通 200 0.131s 0.028s 0.043s 0.047720s 62.31KB 62.31KB 1.275MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 中国山东青岛联通 200 0.13s 0.051s 0.077s 0.026193s 62.31KB 62.31KB 2.323MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西榆林市电信 电信 陕西 中国江苏常州电信 200 0.126s 0.051s 0.076s 0.024924s 62.31KB 62.31KB 2.441MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市移动 移动 贵州 中国重庆移动 200 0.125s 0.039s 0.082s 0.000220s 62.311KB 276.592MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 中国江苏常州电信 200 0.122s 0.053s 0.076s 0.023125s 62.31KB 62.31KB 2.631MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华市电信 电信 浙江 中国福建泉州电信 200 0.118s 0.008s 0.022s 0.038170s 62.31KB 62.31KB 1.594MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 中国湖南岳阳电信 200 0.118s 0.081s 0.1s 0.000233s 62.311KB 261.159MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 中国香港亚马逊云 200 0.117s 0.086s 0.101s 0.000604s 62.31KB 62.31KB 100.744MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 中国山东青岛联通 200 0.117s 0.039s 0.056s 0.044521s 62.311KB 1.367MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 中国山东青岛联通 200 0.115s 0.047s 0.063s 0.034261s 62.31KB 62.31KB 1.776MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 中国福建泉州电信 200 0.112s 0.001s 0.016s 0.038621s 62.31KB 62.31KB 1.576MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 中国山东青岛联通 200 0.112s 0.023s 0.042s 0.052374s 62.311KB 1.162MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄州楚雄市移动 移动 云南 中国广西南宁移动 200 0.111s 0.003s 0.03s 0.052940s 62.31KB 62.31KB 1.149MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 中国山东青岛联通 200 0.11s 0.04s 0.065s 0.022244s 62.31KB 62.31KB 2.736MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 中国山东青岛联通 200 0.109s 0.007s 0.012s 0.090875s 62.311KB 685.673KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 中国山西太原联通 200 0.102s 0.008s 0.039s 0.031382s 62.309KB 62.309KB 1.939MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 中国宁夏银川联通 200 0.101s 0.056s 0.07s 0.015420s 62.311KB 62.311KB 3.946MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市教育网 教育网 北京 中国北京联通 200 0.1s 0.014s 0.015s 0.040494s 62.307KB 62.307KB 1.503MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市电信 电信 山东 中国山东青岛电信 200 0.1s 0.023s 0.036s 0.046580s 62.311KB 62.311KB 1.306MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市联通 联通 河南 中国山东青岛联通 200 0.1s 0.048s 0.066s 0.017107s 62.31KB 62.31KB 3.557MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大兴安岭地区移动 移动 黑龙江 中国北京BGP多线 200 0.099s 0.01s 0.032s 0.044158s 62.309KB 62.309KB 1.378MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市移动 移动 贵州 中国重庆移动 200 0.098s 0.006s 0.029s 0.045561s 62.311KB 62.311KB 1.336MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江佳木斯市电信 电信 黑龙江 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.095s 0.033s 0.049s 0.028500s 62.309KB 62.309KB 2.135MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 中国安徽马鞍山电信 200 0.095s 0.038s 0.057s 0.018948s 62.311KB 62.311KB 3.211MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市电信 电信 内蒙古 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.093s 0.009s 0.029s 0.042260s 62.309KB 62.309KB 1.44MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南曲靖市移动 移动 云南 中国广西南宁移动 200 0.091s 0.004s 0.025s 0.043120s 62.311KB 62.311KB 1.411MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 中国湖南长沙联通 200 0.09s 0.002s 0.03s 0.029240s 62.309KB 62.309KB 2.081MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市电信 电信 山东 中国山东青岛电信 200 0.09s 0.028s 0.043s 0.031060s 62.311KB 62.311KB 1.959MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
菲律宾国外 国外 菲律宾 中国香港亚马逊云 200 0.089s 0.004s 0.039s 0.011700s 11.352KB 11.352KB 970.219KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市其他 其他 广东 中国天津腾讯云 200 0.089s 0s 0.017s 0.055594s 62.31KB 1.095MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 中国山东青岛联通 200 0.089s 0.018s 0.019s 0.025062s 62.31KB 62.31KB 2.428MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 中国贵州贵阳电信 200 0.088s 0.06s 0.069s 0.009133s 62.311KB 62.311KB 6.663MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市移动 移动 辽宁 中国山东济南移动 200 0.087s 0.049s 0.058s 0.018961s 62.31KB 62.31KB 3.209MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市电信 电信 辽宁 中国辽宁大连电信 200 0.086s 0.036s 0.053s 0.021981s 62.311KB 62.311KB 2.768MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 中国广东汕头电信 200 0.083s 0.049s 0.059s 0.012245s 62.309KB 62.309KB 4.969MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济宁市联通 联通 山东 中国山东青岛联通 200 0.081s 0.024s 0.03s 0.044455s 62.311KB 1.369MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 中国湖北黄冈电信 200 0.077s 0.013s 0.033s 0.022967s 62.311KB 62.311KB 2.649MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古包头市移动 移动 内蒙古 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.075s 0.021s 0.029s 0.036920s 62.311KB 1.648MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川自贡市电信 电信 四川 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.072s 0.004s 0.027s 0.022408s 62.309KB 62.309KB 2.715MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 中国浙江杭州移动 200 0.07s 0.009s 0.024s 0.029979s 62.311KB 62.311KB 2.03MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 中国江苏常州电信 200 0.07s 0.023s 0.035s 0.022640s 62.31KB 62.31KB 2.688MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 中国甘肃兰州移动 200 0.068s 0.028s 0.045s 0.014740s 62.311KB 62.311KB 4.128MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市移动 移动 安徽 中国山东青岛联通 200 0.068s 0.029s 0.042s 0.010100s 62.31KB 62.31KB 6.025MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 中国江苏苏州联通 200 0.065s 0.01s 0.024s 0.028060s 62.307KB 62.307KB 2.168MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 中国山东青岛电信 200 0.064s 0.007s 0.026s 0.019049s 62.311KB 62.311KB 3.194MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 中国四川成都联通 200 0.063s 0.024s 0.035s 0.014761s 62.309KB 62.309KB 4.122MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 中国湖北黄冈电信 200 0.063s 0.033s 0.042s 0.009935s 62.311KB 62.311KB 6.125MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川巴中市联通 联通 四川 中国四川成都联通 200 0.062s 0.021s 0.032s 0.020460s 62.309KB 62.309KB 2.974MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 中国江苏常州电信 200 0.062s 0.022s 0.035s 0.013413s 62.31KB 62.31KB 4.537MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市铁通 铁通 广西 中国广西南宁联通 200 0.061s 0.004s 0.006s 0.038941s 62.31KB 62.31KB 1.563MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市移动 移动 河北 中国山西太原移动 200 0.061s 0.024s 0.033s 0.018880s 62.311KB 62.311KB 3.223MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 中国山东青岛联通 200 0.061s 0.019s 0.02s 0.000260s 62.311KB 234.039MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 中国四川成都联通 200 0.059s 0.015s 0.027s 0.019822s 62.309KB 62.309KB 3.07MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市移动 移动 浙江 中国江苏南京移动 200 0.059s 0.027s 0.038s 0.010772s 62.307KB 62.307KB 5.649MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市联通 联通 江苏 中国江苏苏州联通 200 0.056s 0.018s 0.025s 0.013980s 62.307KB 62.307KB 4.352MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 中国江苏常州电信 200 0.052s 0.017s 0.028s 0.011970s 62.31KB 62.31KB 5.083MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏淮安市移动 移动 江苏 中国江苏南通移动 200 0.051s 0.021s 0.031s 0.010018s 62.311KB 62.311KB 6.074MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁阜新市联通 联通 辽宁 中国辽宁沈阳联通 200 0.049s 0.021s 0.03s 0.009493s 62.309KB 62.309KB 6.41MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 中国北京联通 200 0.047s 0.008s 0.011s 0.031614s 62.307KB 62.307KB 1.925MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 中国宁夏中卫电信 200 0.046s 0.012s 0.022s 0.012960s 62.309KB 62.309KB 4.695MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 中国安徽马鞍山电信 200 0.045s 0.006s 0.019s 0.012548s 62.311KB 62.311KB 4.849MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 中国江苏苏州移动 200 0.044s 0.013s 0.023s 0.010523s 62.311KB 62.311KB 5.783MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 中国湖北黄冈电信 200 0.042s 0.001s 0.015s 0.013478s 62.311KB 62.311KB 4.515MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 中国湖北武汉移动 200 0.036s 0.006s 0.013s 0.015061s 62.311KB 62.311KB 4.04MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市其他 其他 广东 中国天津腾讯云 200 0.036s 0s 0.017s 0.001253s 62.31KB 48.563MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州市联通 联通 山西 中国山西太原联通 200 0.035s 0.014s 0.018s 0.009460s 62.309KB 62.309KB 6.432MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 中国江苏苏州联通 200 0.034s 0.001s 0.012s 0.010681s 62.307KB 62.307KB 5.697MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 中国海南海口电信 200 0.029s 0.003s 0.01s 0.011760s 62.31KB 62.31KB 5.174MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 中国重庆移动 200 0.027s 0.016s 0.021s 0.000221s 62.311KB 275.34MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 中国香港亚马逊云 200 0.026s 0.001s 0.012s 0.001120s 11.352KB 11.352KB 9.898MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市电信 电信 安徽 中国安徽马鞍山电信 200 0.026s 0.013s 0.016s 0.006064s 62.311KB 62.311KB 10.035MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 中国重庆移动 200 0.024s 0.001s 0.008s 0.007423s 62.311KB 62.311KB 8.198MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳市移动 移动 广东 中国广东深圳长城宽带 200 0.024s 0.009s 0.012s 0.007432s 62.31KB 62.31KB 8.187MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 中国宁夏中卫电信 200 0.015s 0.012s 0.013s 0.000834s 62.309KB 62.309KB 72.96MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 中国北京联通 200 0.014s 0.004s 0.006s 0.005272s 62.307KB 62.307KB 11.541MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳市移动 移动 广东 中国广东深圳长城宽带 200 0.014s 0.009s 0.011s 0.000206s 62.311KB 295.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市教育网 教育网 内蒙古 中国内蒙古呼和浩特联通 200 0.01s 0.003s 0.005s 0.002454s 62.311KB 62.311KB 24.796MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 中国青海西宁电信 200 0.004s 0.002s 0.002s 0.000625s 62.311KB 62.311KB 97.36MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig

 

WWW.81866M.COM_WWW81866MCOM_WWW81866MCOM WWW.940062.COM_WWW940062COM_940062COM WWW.22809.COMWWW22809COM_22809COM_ WWW.HG4622.COM_WWWHG4622COM_WWWHG4622COM WWW.0000MMMM.COM_WWW0000MMMMCOM_0000MMMMCOM WWW.4955X.COM_WWW4955XCOM_WWW4955XCOM WWW.6191999.COM_WWW6191999COM_WWW6191999COM WWW.588520.COMWWW588520COM_588520COM_ WWW.VIP.BB93488.COMWWWVIPBB93488COM_VIPBB93488COM_ WWW.15995.COM_WWW15995COM_15995COM WWW.5636.AM_WWW5636AM_5636AM WWW.QHC223.COM_WWWQHC223COM_QHC223COM WWW.59750.COM_WWW59750COM_59750COM WWW.4553.COMWWW4553COM_4553COM_ WWW.J5758.COM_WWWJ5758COM_J5758COM WWW.5M769.COM_WWW5M769COM_5M769COM WWW.550971.COMWWW550971COM_550971COM_ WWW.606850.COM_WWW606850COM_606850COM WWW.00776547.COM_WWW00776547COM_00776547COM WWW.24182.COMWWW24182COM_24182COM_ WWW.66BC.NETWWW66BCNET_66BCNET_ WWW.55917M.COM_WWW55917MCOM_55917MCOM WWW.BNNNQ.COM_WWWBNNNQCOM_BNNNQCOM WWW.HJCP2.COM_WWWHJCP2COM_HJCP2COM WWW.976000.COM_WWW976000COM_WWW976000COM WWW.15W15.NET_WWW15W15NET_15W15NET WWW.BET5753.COMWWWBET5753COM_BET5753COM_ WWW.27570.COM_WWW27570COM_27570COM WWW.HGXIN789.COM_WWWHGXIN789COM_WWWHGXIN789COM WWW.80738.COM_WWW80738COM_WWW80738COM WWW.45598Y.COM_WWW45598YCOM_45598YCOM WWW.02249.COM_WWW02249COM_02249COM WWW.78011B.COMWWW78011BCOM_78011BCOM_ WWW.VNS0176.COM_WWWVNS0176COM_VNS0176COM WWW.3648991.COM_WWW3648991COM_WWW3648991COM WWW.YAOJIVIP.COM_WWWYAOJIVIPCOM_YAOJIVIPCOM WWW.286600.COM_WWW286600COM_WWW286600COM WWW.130006.COM_WWW130006COM_130006COM WWW.KK5568.COM_WWWKK5568COM_KK5568COM WWW.0084.CCWWW0084CC_0084CC_ WWW.334268.COM_WWW334268COM_334268COM WWW.GS788.COM_WWWGS788COM_WWWGS788COM WWW.CP46651.COM_WWWCP46651COM_CP46651COM WWW.740059.COM_WWW740059COM_740059COM WWW.DY571.COM_WWWDY571COM_DY571COM WWW.249997.CO_WWW249997CO_249997CO WWW.185HWX.COM_WWW185HWXCOM_WWW185HWXCOM WWW.764374.COM_WWW764374COM_764374COM WWW.HG71868.COM_WWWHG71868COM_HG71868COM WWW.YY5856.COM_WWWYY5856COM_YY5856COM WWW.902261.COM_WWW902261COM_WWW902261COM WWW.333009.COM_WWW333009COM_333009COM WWW.925982.COM_WWW925982COM_WWW925982COM WWW.WXC8119.COM_WWWWXC8119COM_WWWWXC8119COM WWW.HUTU866.COM_WWWHUTU866COM_HUTU866COM WWW.5525XPJ.COM_WWW5525XPJCOM_5525XPJCOM WWW.612348.COMWWW612348COM_612348COM_ WWW.XPJ18906.COM_WWWXPJ18906COM_WWWXPJ18906COM WWW.8722T.COMWWW8722TCOM_8722TCOM_ WWW.5116X.COM_WWW5116XCOM_5116XCOM WWW.ZD8853.COM_WWWZD8853COM_ZD8853COM WWW.623071.COM_WWW623071COM_623071COM WWW.T8003.COM_WWWT8003COM_WWWT8003COM WWW.84582.COM_WWW84582COM_84582COM WWW.823055.COM_WWW823055COM_823055COM WWW.101323.COM_WWW101323COM_WWW101323COM WWW.YHJILIN.VIP_WWWYHJILINVIP_YHJILINVIP WWW.BWINVIP33.COM_WWWBWINVIP33COM_BWINVIP33COM WWW.71859.COM_WWW71859COM_71859COM WWW.7736B.COM_WWW7736BCOM_7736BCOM WWW.YH4941.COM_WWWYH4941COM_YH4941COM WWW.00697.COM_WWW00697COM_WWW00697COM WWW.33338.COM_WWW33338COM_33338COM WWW.WIN5874.COMWWWWIN5874COM_WIN5874COM_ WWW.96009.COMWWW96009COM_96009COM_ WWW.HG00288.COM_WWWHG00288COM_HG00288COM WWW.242428.COM_WWW242428COM_242428COM WWW.393981.COM_WWW393981COM_393981COM WWW.35822358.COMWWW35822358COM_35822358COM_ WWW.343577.COM_WWW343577COM_343577COM WWW.B651.COM_WWWB651COM_B651COM WWW.XPJ740.COM_WWWXPJ740COM_XPJ740COM WWW.YH808.COM_WWWYH808COM_WWWYH808COM WWW.3331P.COM_WWW3331PCOM_3331PCOM WWW.JS652018.COM_WWWJS652018COM_JS652018COM WWW.092120.COMWWW092120COM_092120COM_ WWW.7822YL.COM_WWW7822YLCOM_WWW7822YLCOM WWW.73550.COMWWW73550COM_73550COM_ WWW.3344BET.COM_WWW3344BETCOM_3344BETCOM WWW.158504.COM_WWW158504COM_WWW158504COM WWW.502990.COM_WWW502990COM_502990COM WWW.AM8MD19.COM_WWWAM8MD19COM_WWWAM8MD19COM WWW.7773854.COM_WWW7773854COM_7773854COM WWW.8827KKK.COM_WWW8827KKKCOM_WWW8827KKKCOM WWW.3333.PK_WWW3333PK_3333PK WWW.DZ926.COMWWWDZ926COM_DZ926COM_ WWW.68733C.COM_WWW68733CCOM_68733CCOM WWW.27570033.COM_WWW27570033COM_WWW27570033COM WWW.AB781.COM_WWWAB781COM_AB781COM WWW.848DD.SPACE_WWW848DDSPACE_848DDSPACE WWW.799489.COM_WWW799489COM_799489COM WWW.84547.COWWW84547CO_84547CO_ WWW.YING990.COM_WWWYING990COM_YING990COM WWW.XPJ3557.COM_WWWXPJ3557COM_XPJ3557COM WWW.3819.COM_WWW3819COM_3819COM WWW.398MN.COM_WWW398MNCOM_398MNCOM WWW.HGXIN789.COM_WWWHGXIN789COM_WWWHGXIN789COM WWW.WNS984.COM_WWWWNS984COM_WNS984COM WWW.Z063801.COM_WWWZ063801COM_Z063801COM WWW.620777.COM_WWW620777COM_620777COM WWW.YH3727.COM_WWWYH3727COM_YH3727COM WWW.24006.COM_WWW24006COM_24006COM WWW.CR139.COM_WWWCR139COM_CR139COM WWW.47749K.COM_WWW47749KCOM_47749KCOM WWW.35212.COMWWW35212COM_35212COM_ WWW.163K8.COM_WWW163K8COM_163K8COM WWW.BMW4312.COM_WWWBMW4312COM_BMW4312COM WWW.456589.COM_WWW456589COM_456589COM WWW.82839.COMWWW82839COM_82839COM_ WWW.182004.COM_WWW182004COM_182004COM WWW.DH4546.COM_WWWDH4546COM_DH4546COM WWW.YZ7388.COM_WWWYZ7388COM_YZ7388COM WWW.S36M.COM_WWWS36MCOM_S36MCOM WWW.69997GG.COM_WWW69997GGCOM_69997GGCOM WWW.138402.COM_WWW138402COM_138402COM WWW.VN4567.COM_WWWVN4567COM_VN4567COM WWW.BOMA0030.COM_WWWBOMA0030COM_BOMA0030COM WWW.118TTKK.COMWWW118TTKKCOM_118TTKKCOM_ WWW.19515.COM_WWW19515COM_19515COM WWW.QT00.COM_WWWQT00COM_WWWQT00COM WWW.HG7845.COM_WWWHG7845COM_HG7845COM WWW.C6175.COM_WWWC6175COM_WWWC6175COM WWW.HK898.COM_WWWHK898COM_HK898COM WWW.CP5850.COM_WWWCP5850COM_CP5850COM WWW.623543.COM_WWW623543COM_623543COM WWW.BET9507.COM_WWWBET9507COM_BET9507COM WWW.H1667.COM_WWWH1667COM_H1667COM WWW.1387774.COM_WWW1387774COM_1387774COM WWW.447711.COM_WWW447711COM_447711COM WWW.5719F.COM_WWW5719FCOM_5719FCOM WWW.HUANGMA24.COM_WWWHUANGMA24COM_WWWHUANGMA24COM WWW.378843.COM_WWW378843COM_378843COM WWW.1999678.COM_WWW1999678COM_1999678COM WWW.PJ8395.COM_WWWPJ8395COM_PJ8395COM WWW.7843JJ.COM_WWW7843JJCOM_WWW7843JJCOM WWW.HZS6688.COM_WWWHZS6688COM_HZS6688COM WWW.90188.COMWWW90188COM_90188COM_ WWW.115527C.COM_WWW115527CCOM_WWW115527CCOM WWW.6868.COM_WWW6868COM_6868COM WWW.CLY3.COM_WWWCLY3COM_CLY3COM WWW.7111W.COM_WWW7111WCOM_7111WCOM WWW.86900.COM_WWW86900COM_86900COM WWW.MGDC45.COM_WWWMGDC45COM_MGDC45COM WWW.GANSU365.CC_WWWGANSU365CC_GANSU365CC WWW.133409.COM_WWW133409COM_133409COM WWW.PJ9246.COM_WWWPJ9246COM_PJ9246COM WWW.444C31.COM_WWW444C31COM_444C31COM WWW.270224.COM_WWW270224COM_270224COM WWW.A34348.COM_WWWA34348COM_WWWA34348COM WWW.6138.COM_WWW6138COM_6138COM WWW.YH2254.COM_WWWYH2254COM_YH2254COM WWW.769610.COM_WWW769610COM_769610COM WWW.7867.COM_WWW7867COM_7867COM WWW.07679I.COM_WWW07679ICOM_WWW07679ICOM WWW.YHGJ004.CC_WWWYHGJ004CC_YHGJ004CC WWW.38979.COMWWW38979COM_38979COM_ WWW.AMHG022.COM_WWWAMHG022COM_WWWAMHG022COM WWW.995GP.COM_WWW995GPCOM_995GPCOM WWW.3122005.COM_WWW3122005COM_3122005COM WWW.RB91.COM_WWWRB91COM_RB91COM WWW.WXC6699.COM_WWWWXC6699COM_WWWWXC6699COM WWW.A7027.COM_WWWA7027COM_A7027COM WWW.826488.COM_WWW826488COM_WWW826488COM WWW.938N.CC_WWW938NCC_938NCC WWW.277199.COMWWW277199COM_277199COM_ WWW.07SMH.COM_WWW07SMHCOM_07SMHCOM WWW.HG4388.COM_WWWHG4388COM_HG4388COM WWW.17869M.COM_WWW17869MCOM_17869MCOM WWW.H3133.COM_WWWH3133COM_H3133COM WWW.463X8.COM_WWW463X8COM_WWW463X8COM WWW.799076.COM_WWW799076COM_WWW799076COM WWW.YL928.COM_WWWYL928COM_YL928COM WWW.88SP.COM_WWW88SPCOM_88SPCOM WWW.59560W.COM_WWW59560WCOM_59560WCOM WWW.875549.COM_WWW875549COM_875549COM WWW.BC027.COM_WWWBC027COM_BC027COM WWW.507961.COM_WWW507961COM_507961COM WWW.7600679.COM_WWW7600679COM_WWW7600679COM WWW.83138P.COM_WWW83138PCOM_83138PCOM WWW.HM3788.COM_WWWHM3788COM_WWWHM3788COM WWW.PJ5908.COM_WWWPJ5908COM_PJ5908COM WWW.4599.CC_WWW4599CC_4599CC WWW.367733.COM_WWW367733COM_WWW367733COM WWW.086678.COM_WWW086678COM_086678COM WWW.77026C.COM_WWW77026CCOM_77026CCOM WWW.71071O.COM_WWW71071OCOM_WWW71071OCOM WWW.63756.COM_WWW63756COM_63756COM WWW.777666YH.COM_WWW777666YHCOM_777666YHCOM WWW.973607.COM_WWW973607COM_973607COM WWW.JINSHAXSDC.CC_WWWJINSHAXSDCCC_JINSHAXSDCCC WWW.50067P.COM_WWW50067PCOM_50067PCOM WWW.3G365.COM_WWW3G365COM_3G365COM WWW.SVQ192.COM_WWWSVQ192COM_SVQ192COM WWW.130091.COM_WWW130091COM_130091COM WWW.60089944.COM_WWW60089944COM_WWW60089944COM WWW.BWINYZ35.COM_WWWBWINYZ35COM_BWINYZ35COM WWW.616644.COMWWW616644COM_616644COM_ WWW.813016.COM_WWW813016COM_813016COM WWW.5182000.COM_WWW5182000COM_5182000COM WWW.88JT00555.COM_WWW88JT00555COM_WWW88JT00555COM WWW.CABET269.COM_WWWCABET269COM_CABET269COM WWW.1616H.COM_WWW1616HCOM_1616HCOM WWW.555369.COM_WWW555369COM_555369COM WWW.J89N.COM_WWWJ89NCOM_J89NCOM WWW.342488.COM_WWW342488COM_342488COM WWW.HG8063.COM_WWWHG8063COM_HG8063COM WWW.3066.CC_WWW3066CC_3066CC WWW.487234.COM_WWW487234COM_WWW487234COM WWW.674577.COM_WWW674577COM_WWW674577COM WWW.7720F.COM_WWW7720FCOM_7720FCOM WWW.5158.CC_WWW5158CC_WWW5158CC WWW.890996.COM_WWW890996COM_890996COM WWW.VIP33138.COM_WWWVIP33138COM_WWWVIP33138COM WWW.823026.COM_WWW823026COM_823026COM WWW.61429.COM_WWW61429COM_61429COM WWW.J8901.COM_WWWJ8901COM_J8901COM WWW.8793.COM_WWW8793COM_8793COM WWW.7435O.COM_WWW7435OCOM_7435OCOM WWW.3846J.COM_WWW3846JCOM_3846JCOM WWW.643109.COM_WWW643109COM_643109COM WWW.0022GS.COM_WWW0022GSCOM_0022GSCOM WWW.6530.COM_WWW6530COM_6530COM WWW.655666F.COM_WWW655666FCOM_WWW655666FCOM WWW.FCYL7.COM_WWWFCYL7COM_WWWFCYL7COM WWW.4866B15.COM_WWW4866B15COM_4866B15COM WWW.543291.COM_WWW543291COM_543291COM WWW.164110.COM_WWW164110COM_164110COM WWW.00772J.COM_WWW00772JCOM_00772JCOM WWW.99L38.COM_WWW99L38COM_99L38COM WWW.5437T.COM_WWW5437TCOM_WWW5437TCOM WWW.099836.COM_WWW099836COM_099836COM WWW.1935.COM_WWW1935COM_1935COM WWW.32126X.NET_WWW32126XNET_WWW32126XNET WWW.3672.COM_WWW3672COM_3672COM WWW.LAO5252.COM_WWWLAO5252COM_LAO5252COM WWW.13967F.COM_WWW13967FCOM_WWW13967FCOM WWW.DRF0935.COM_WWWDRF0935COM_DRF0935COM WWW.324434.COM_WWW324434COM_324434COM WWW.225038.COM_WWW225038COM_225038COM WWW.YD88F.COM_WWWYD88FCOM_YD88FCOM WWW.2605561.VIP_WWW2605561VIP_2605561VIP WWW.401746.COM_WWW401746COM_401746COM WWW.PJ1776.COMWWWPJ1776COM_PJ1776COM_ WWW.0059.AM_WWW0059AM_0059AM WWW.334335.COMWWW334335COM_334335COM_ WWW.2566I9.COM_WWW2566I9COM_2566I9COM WWW.4314M.COM_WWW4314MCOM_WWW4314MCOM WWW.YTH05.CO_WWWYTH05CO_YTH05CO WWW.PJ55504.COM_WWWPJ55504COM_PJ55504COM WWW.HG58538.COM_WWWHG58538COM_HG58538COM WWW.FG9901.COM_WWWFG9901COM_FG9901COM WWW.1117795.COM_WWW1117795COM_1117795COM WWW.A66159VIP.COM_WWWA66159VIPCOM_WWWA66159VIPCOM WWW.8814A6.COM_WWW8814A6COM_8814A6COM WWW.6939V.COM_WWW6939VCOM_6939VCOM WWW.7004087.COM_WWW7004087COM_7004087COM WWW.C44NN.COM_WWWC44NNCOM_C44NNCOM WWW.7240X.COM_WWW7240XCOM_7240XCOM WWW.X8999.COM_WWWX8999COM_X8999COM WWW.BLR296.COM_WWWBLR296COM_BLR296COM WWW.50054H.COM_WWW50054HCOM_WWW50054HCOM WWW.ZAW888.COM_WWWZAW888COM_ZAW888COM WWW.FH1305.COM_WWWFH1305COM_WWWFH1305COM WWW.43818H.COM_WWW43818HCOM_43818HCOM WWW.P92999.COM_WWWP92999COM_P92999COM WWW.JS77702.COM_WWWJS77702COM_WWWJS77702COM WWW.998999.COM_WWW998999COM_998999COM WWW.34797.COM_WWW34797COM_34797COM WWW.27780.COM_WWW27780COM_27780COM WWW.919373.COM_WWW919373COM_919373COM WWW.901591.COM_WWW901591COM_901591COM WWW.78566.COM_WWW78566COM_WWW78566COM WWW.71105.COM_WWW71105COM_71105COM WWW.0860Q.COM_WWW0860QCOM_WWW0860QCOM WWW.AA36.COM_WWWAA36COM_AA36COM WWW.899591.COM_WWW899591COM_WWW899591COM WWW.FF441.COM_WWWFF441COM_WWWFF441COM WWW.463541.COM_WWW463541COM_463541COM WWW.8065999.COM_WWW8065999COM_8065999COM WWW.HY9847.COM_WWWHY9847COM_HY9847COM WWW.LONG8828.COM_WWWLONG8828COM_LONG8828COM WWW.JNLT.COM_WWWJNLTCOM_JNLTCOM WWW.13789J.COM_WWW13789JCOM_13789JCOM WWW.647331.COM_WWW647331COM_647331COM WWW.87965YY.COM_WWW87965YYCOM_87965YYCOM WWW.563365S.COM_WWW563365SCOM_WWW563365SCOM WWW.836999.COM_WWW836999COM_836999COM WWW.5588TQ.COM_WWW5588TQCOM_WWW5588TQCOM WWW.463353.COM_WWW463353COM_463353COM WWW.6161SUN.COM_WWW6161SUNCOM_6161SUNCOM WWW.HZYFQZ.COM_WWWHZYFQZCOM_HZYFQZCOM WWW.BC8855.COM_WWWBC8855COM_BC8855COM WWW.CBW.KANKJ.CCWWWCBWKANKJCC_CBWKANKJCC_ WWW.TGPD8866.COM_WWWTGPD8866COM_WWWTGPD8866COM WWW.66376Y.COM_WWW66376YCOM_66376YCOM WWW.78700J.COM_WWW78700JCOM_78700JCOM WWW.112492.COM_WWW112492COM_112492COM WWW.68151.COMWWW68151COM_68151COM_ WWW.0683D.COM_WWW0683DCOM_0683DCOM WWW.681048.COM_WWW681048COM_WWW681048COM WWW.8456LL.COM_WWW8456LLCOM_8456LLCOM WWW.79266.COM_WWW79266COM_79266COM WWW.WNSREN.COM_WWWWNSRENCOM_WNSRENCOM WWW.AMWS8877.COM_WWWAMWS8877COM_AMWS8877COM WWW.80878.COM_WWW80878COM_80878COM WWW.852VNS.COM_WWW852VNSCOM_852VNSCOM WWW.QG111.COM_WWWQG111COM_QG111COM WWW.BK2818.COM_WWWBK2818COM_BK2818COM WWW.XY048.COM_WWWXY048COM_XY048COM WWW.JSC1188.COM_WWWJSC1188COM_JSC1188COM WWW.P7676.COMWWWP7676COM_P7676COM_ WWW.731111.COMWWW731111COM_731111COM_ WWW.341422.COM_WWW341422COM_341422COM WWW.345288.COM_WWW345288COM_345288COM WWW.KV128.COMWWWKV128COM_KV128COM_ WWW.76634.COM_WWW76634COM_76634COM WWW.1198V.COM_WWW1198VCOM_1198VCOM WWW.111444333.COM_WWW111444333COM_111444333COM WWW.5359.COM_WWW5359COM_5359COM WWW.00618C.COM_WWW00618CCOM_00618CCOM WWW.BB9702.COM_WWWBB9702COM_BB9702COM WWW.JS35008.COM_WWWJS35008COM_JS35008COM WWW.ZUN70.COM_WWWZUN70COM_ZUN70COM WWW.DD3709.COMWWWDD3709COM_DD3709COM_ WWW.14667.COMWWW14667COM_14667COM_ WWW.262777.COM_WWW262777COM_262777COM WWW.091789.COM_WWW091789COM_WWW091789COM WWW.2753772.COM_WWW2753772COM_2753772COM WWW.467800.COM_WWW467800COM_WWW467800COM WWW.XW5566.COM_WWWXW5566COM_XW5566COM WWW.2061L.COM_WWW2061LCOM_2061LCOM WWW.XPJ555577.COM_WWWXPJ555577COM_XPJ555577COM WWW.50633V.COM_WWW50633VCOM_50633VCOM WWW.501726.COM_WWW501726COM_WWW501726COM WWW.66356.COM_WWW66356COM_66356COM WWW.699764.COM_WWW699764COM_WWW699764COM WWW.365496.COM_WWW365496COM_365496COM WWW.063801G.COM_WWW063801GCOM_063801GCOM WWW.YOUFA701.COM_WWWYOUFA701COM_YOUFA701COM WWW.914910.COM_WWW914910COM_914910COM WWW.MOCHEN9.COM_WWWMOCHEN9COM_WWWMOCHEN9COM WWW.5448RR.COM_WWW5448RRCOM_5448RRCOM WWW.HGZY2.COM_WWWHGZY2COM_HGZY2COM WWW.33566JJ.COM_WWW33566JJCOM_WWW33566JJCOM WWW.XPJ661199.COM_WWWXPJ661199COM_XPJ661199COM WWW.JDB48.COMWWWJDB48COM_JDB48COM_ WWW.55797I.COM_WWW55797ICOM_WWW55797ICOM WWW.XXAA55.COM_WWWXXAA55COM_XXAA55COM WWW.GB2322.COM_WWWGB2322COM_GB2322COM WWW.71071W.COM_WWW71071WCOM_71071WCOM WWW.966035.COM_WWW966035COM_966035COM WWW.1451.COM_WWW1451COM_1451COM WWW.LJYHCLY.COM_WWWLJYHCLYCOM_LJYHCLYCOM WWW.66445003.COM_WWW66445003COM_66445003COM WWW.7681T.COM_WWW7681TCOM_7681TCOM WWW.CP8969.COM_WWWCP8969COM_CP8969COM WWW.AS1188.COM_WWWAS1188COM_AS1188COM WWW.LAIWX.COM_WWWLAIWXCOM_LAIWXCOM WWW.DONGLIMALL.COM_WWWDONGLIMALLCOM_DONGLIMALLCOM WWW.LEHU9088.COM_WWWLEHU9088COM_LEHU9088COM WWW.7860X.COM_WWW7860XCOM_7860XCOM WWW.F32126.CC_WWWF32126CC_WWWF32126CC WWW.766579.COM_WWW766579COM_WWW766579COM WWW.71CK.COM_WWW71CKCOM_71CKCOM WWW.373326864.COM_WWW373326864COM_WWW373326864COM WWW.J77788.COM_WWWJ77788COM_WWWJ77788COM WWW.BWIN180.COM_WWWBWIN180COM_WWWBWIN180COM WWW.9348S.COM_WWW9348SCOM_9348SCOM WWW.HG308.COMWWWHG308COM_HG308COM_ WWW.TYC3638.COM_WWWTYC3638COM_TYC3638COM WWW.091877.COM_WWW091877COM_091877COM WWW.JS2127.COM_WWWJS2127COM_JS2127COM WWW.DJBET178.COM_WWWDJBET178COM_DJBET178COM WWW.111110.COM_WWW111110COM_111110COM WWW.HB2665.COM_WWWHB2665COM_HB2665COM WWW.CP8806.COM_WWWCP8806COM_CP8806COM WWW.36829.COM_WWW36829COM_WWW36829COM WWW.LAO632.COM_WWWLAO632COM_LAO632COM WWW.355284.COM_WWW355284COM_355284COM WWW.5091K.COM_WWW5091KCOM_WWW5091KCOM WWW.BET3093.COM_WWWBET3093COM_BET3093COM WWW.BW6333.COM_WWWBW6333COM_BW6333COM WWW.64409B.COM_WWW64409BCOM_WWW64409BCOM WWW.AG3366.COM_WWWAG3366COM_AG3366COM WWW.O61654.COM_WWWO61654COM_O61654COM WWW.55UU8332.COM_WWW55UU8332COM_WWW55UU8332COM WWW.464GAN.COM_WWW464GANCOM_464GANCOM WWW.DGDLX.COM_WWWDGDLXCOM_DGDLXCOM WWW.9930775.COM_WWW9930775COM_WWW9930775COM WWW.BJT365.COM_WWWBJT365COM_BJT365COM WWW.25673D.COM_WWW25673DCOM_25673DCOM WWW.LD777.COM_WWWLD777COM_LD777COM WWW.532782.COM_WWW532782COM_532782COM WWW.8516D.COM_WWW8516DCOM_8516DCOM WWW.135303.COM_ WWW135303COM_ 135303COM WWW.663MI.COM_WWW663MICOM_663MICOM WWW.T555.COM_WWWT555COM_WWWT555COM WWW.HG7735.ORG_WWWHG7735ORG_HG7735ORG WWW.023333A.COM_WWW023333ACOM_023333ACOM WWW.52303E.COM_WWW52303ECOM_52303ECOM WWW.JS1919E.COM_WWWJS1919ECOM_JS1919ECOM WWW.880889.COM_WWW880889COM_880889COM WWW.63370.COM_WWW63370COM_63370COM WWW.828839.COM_WWW828839COM_828839COM WWW.72067N.COM_WWW72067NCOM_WWW72067NCOM WWW.400399.COM_WWW400399COM_400399COM WWW.924930.COM_WWW924930COM_924930COM WWW.20550596.COM_WWW20550596COM_20550596COM WWW.BM8973.COM_WWWBM8973COM_BM8973COM WWW.1366V.NET_WWW1366VNET_1366VNET WWW.AB4477.COM_WWWAB4477COM_AB4477COM WWW.43723.COM_WWW43723COM_43723COM WWW.BB5360.COM_WWWBB5360COM_WWWBB5360COM WWW.4997E.COM_WWW4997ECOM_WWW4997ECOM WWW.SYGJ2.COM_WWWSYGJ2COM_SYGJ2COM WWW.HM0026.COM_WWWHM0026COM_HM0026COM WWW.JY920.NET_WWWJY920NET_JY920NET WWW.7269H.COM_WWW7269HCOM_7269HCOM WWW.15138R.COM_WWW15138RCOM_15138RCOM WWW.902222.COM_WWW902222COM_902222COM WWW.8864888.COM_WWW8864888COM_WWW8864888COM WWW.58802S.COM_WWW58802SCOM_58802SCOM WWW.53516AA.COM_WWW53516AACOM_53516AACOM WWW.979922.COM_WWW979922COM_979922COM WWW.8D999.COM_WWW8D999COM_8D999COM WWW.WWW-YH77.COM_WWWWWW-YH77COM_WWW-YH77COM WWW.666866Z.COM_WWW666866ZCOM_666866ZCOM WWW.146456.COM_WWW146456COM_146456COM WWW.9570143.COM_WWW9570143COM_WWW9570143COM WWW.3326.COM_WWW3326COM_3326COM WWW.7173288.COM_WWW7173288COM_7173288COM WWW.HJC588.COM_WWWHJC588COM_WWWHJC588COM WWW.2007365.COM_WWW2007365COM_2007365COM WWW.2566Y.COM_WWW2566YCOM_2566YCOM WWW.HG9268.COMWWWHG9268COM_HG9268COM_ WWW.59963B.COM_WWW59963BCOM_59963BCOM WWW.695902.COM_WWW695902COM_695902COM WWW.6572R.COM_WWW6572RCOM_6572RCOM WWW.DUBO1.COM_WWWDUBO1COM_DUBO1COM WWW.4975.AM_WWW4975AM_4975AM WWW.3178KK.COM_WWW3178KKCOM_3178KKCOM WWW.673444.COMWWW673444COM_673444COM_ WWW.4580.COM_WWW4580COM_4580COM WWW.725649.COM_WWW725649COM_WWW725649COM WWW.805221.COM_WWW805221COM_WWW805221COM WWW.091091.COM_WWW091091COM_091091COM WWW.V3663.COM_WWWV3663COM_V3663COM WWW.91068.COM_WWW91068COM_91068COM WWW.XPJ6931.COM_WWWXPJ6931COM_WWWXPJ6931COM WWW.916599.COM_WWW916599COM_916599COM WWW.HG14849.COM_WWWHG14849COM_WWWHG14849COM WWW.36341.COM_WWW36341COM_36341COM WWW.127944.COM_WWW127944COM_127944COM WWW.487691.COMWWW487691COM_487691COM_ WWW.S138W.COM_WWWS138WCOM_S138WCOM WWW.V8853.COM_WWWV8853COM_WWWV8853COM WWW.173814.COM_WWW173814COM_173814COM WWW.5522P.CC_WWW5522PCC_5522PCC WWW.446555.COM_WWW446555COM_446555COM WWW.761781.COM_WWW761781COM_761781COM WWW.0327G1.COM_WWW0327G1COM_0327G1COM WWW.6245D.COM_WWW6245DCOM_6245DCOM WWW.2138001.COM_WWW2138001COM_2138001COM WWW.83263.COM_WWW83263COM_83263COM WWW.SB6002.COM_WWWSB6002COM_WWWSB6002COM WWW.Y8862.COM_WWWY8862COM_WWWY8862COM WWW.LV3666.COM_WWWLV3666COM_LV3666COM WWW.HY585.COM_WWWHY585COM_HY585COM WWW.QHC87.COM_WWWQHC87COM_QHC87COM WWW.11766K.COM_WWW11766KCOM_WWW11766KCOM WWW.687155.COMWWW687155COM_687155COM_ WWW.66PJ8.CC_WWW66PJ8CC_WWW66PJ8CC WWW.136616.COMWWW136616COM_136616COM_ WWW.868916.COM_WWW868916COM_WWW868916COM WWW.5631115.COM_WWW5631115COM_5631115COM WWW.806041.COM_WWW806041COM_806041COM WWW.YL5899.COM_WWWYL5899COM_WWWYL5899COM WWW.AMXJ6699.COM_WWWAMXJ6699COM_AMXJ6699COM WWW.48686A.COM_WWW48686ACOM_48686ACOM WWW.QQ4675.COM_WWWQQ4675COM_QQ4675COM WWW.565338.COM_WWW565338COM_WWW565338COM WWW.YL2105.COM_WWWYL2105COM_YL2105COM WWW.WWW.SK.TK_WWWWWWSKTK_SKTK WWW.87626.COMWWW87626COM_87626COM_ WWW.0329U.COM_WWW0329UCOM_0329UCOM WWW.38138T.COM_WWW38138TCOM_38138TCOM WWW.908558.COM_WWW908558COM_908558COM WWW.1159975.COM_WWW1159975COM_1159975COM WWW.QIFA513.COM_WWWQIFA513COM_WWWQIFA513COM WWW.668984.COM_WWW668984COM_668984COM WWW.JJ8662.COM_WWWJJ8662COM_JJ8662COM WWW.8988V.COM_WWW8988VCOM_8988VCOM WWW.243977.COM_WWW243977COM_243977COM WWW.RB687.COM_WWWRB687COM_RB687COM WWW.RA8899W.COM_WWWRA8899WCOM_WWWRA8899WCOM WWW.QQ6534.COM_WWWQQ6534COM_WWWQQ6534COM WWW.789168.COM_WWW789168COM_789168COM WWW.5437SD.COM_WWW5437SDCOM_5437SDCOM WWW.B8555.COM_WWWB8555COM_B8555COM WWW.33321Z.COM_WWW33321ZCOM_33321ZCOM WWW.13788.COMWWW13788COM_13788COM_ WWW.11163344.COM_WWW11163344COM_11163344COM WWW.8974.COMWWW8974COM_8974COM_ WWW.XC155.COM_WWWXC155COM_XC155COM WWW.3388366C.COM_WWW3388366CCOM_3388366CCOM WWW.00656D.COM_WWW00656DCOM_00656DCOM WWW.7893W36.COM_WWW7893W36COM_7893W36COM WWW.JINLONG12.COM_WWWJINLONG12COM_JINLONG12COM WWW.348666.COM_WWW348666COM_348666COM WWW.93281.COM_WWW93281COM_93281COM WWW.ITB328.COM_WWWITB328COM_ITB328COM WWW.85288YH.COM_WWW85288YHCOM_85288YHCOM WWW.5988E.CC_WWW5988ECC_5988ECC WWW.982884.COM_WWW982884COM_982884COM WWW.3467S.CC_WWW3467SCC_3467SCC WWW.50933.COM_WWW50933COM_50933COM WWW.TX88H.COM_WWWTX88HCOM_TX88HCOM WWW.3992019.COM_WWW3992019COM_3992019COM WWW.752222.COM_WWW752222COM_752222COM WWW.BJD333.COM_WWWBJD333COM_BJD333COM WWW.E3410.COM_WWWE3410COM_E3410COM WWW.44442MMM.COM_WWW44442MMMCOM_44442MMMCOM WWW.882884.COM_WWW882884COM_882884COM WWW.3709881.COM_WWW3709881COM_3709881COM WWW.890413.COM_WWW890413COM_890413COM WWW.OAYZC.COM_WWWOAYZCCOM_OAYZCCOM WWW.5504N.COM_WWW5504NCOM_5504NCOM WWW.302886.COMWWW302886COM_302886COM_ WWW.GBT22.NET_WWWGBT22NET_GBT22NET WWW.969749.COM_WWW969749COM_969749COM WWW.58665M.COM_WWW58665MCOM_WWW58665MCOM WWW.XD1177.COM_WWWXD1177COM_XD1177COM WWW.FU8000.COM_WWWFU8000COM_WWWFU8000COM WWW.PJ2769.COM_WWWPJ2769COM_PJ2769COM WWW.DHYGW755.COM_WWWDHYGW755COM_DHYGW755COM WWW.5552287.COM_WWW5552287COM_5552287COM WWW.44445GD.COM_WWW44445GDCOM_44445GDCOM WWW.CP8.COM_WWWCP8COM_CP8COM WWW.MM67.NET_WWWMM67NET_WWWMM67NET WWW.AMXHTD10.COM_WWWAMXHTD10COM_WWWAMXHTD10COM WWW.47479Z.COM_WWW47479ZCOM_WWW47479ZCOM WWW.YH4124.COM_WWWYH4124COM_YH4124COM WWW.1113398.COM_WWW1113398COM_1113398COM WWW.BET799.COM_WWWBET799COM_BET799COM WWW.15889B.COM_WWW15889BCOM_15889BCOM WWW.QPBY3333.COMWWWQPBY3333COM_QPBY3333COM_ WWW.BMW6636.COM_WWWBMW6636COM_BMW6636COM WWW.9YWO.COM_WWW9YWOCOM_9YWOCOM WWW.C89FHG3.COM_WWWC89FHG3COM_WWWC89FHG3COM WWW.5185000.COM_WWW5185000COM_5185000COM WWW.738598.COM_WWW738598COM_WWW738598COM WWW.2347234.COM_WWW2347234COM_2347234COM WWW.881574.COM_WWW881574COM_881574COM WWW.418625.COM_WWW418625COM_418625COM WWW.C9335.COM_WWWC9335COM_WWWC9335COM WWW.SSD0062.COM_WWWSSD0062COM_SSD0062COM WWW.CPCP92.COM_WWWCPCP92COM_CPCP92COM WWW.ZUNYI95.COM_WWWZUNYI95COM_WWWZUNYI95COM WWW.8099456.COM_WWW8099456COM_WWW8099456COM WWW.068657.COM_WWW068657COM_068657COM WWW.569PJ.COM_WWW569PJCOM_WWW569PJCOM WWW.CP671.COM_WWWCP671COM_CP671COM WWW.YZC79.COM_WWWYZC79COM_YZC79COM WWW.HG108899.COM_WWWHG108899COM_HG108899COM WWW.69779N.COM_WWW69779NCOM_69779NCOM WWW.58557D.COM_WWW58557DCOM_WWW58557DCOM WWW.13010.COM_WWW13010COM_13010COM WWW.KK90365.COM_WWWKK90365COM_KK90365COM WWW.474D6.COM_WWW474D6COM_474D6COM WWW.C32379.COM_WWWC32379COM_C32379COM WWW.97500.COMWWW97500COM_97500COM_ WWW.J26Q.COM_WWWJ26QCOM_J26QCOM WWW.QY811.COM_WWWQY811COM_QY811COM WWW.88128R.COM_WWW88128RCOM_WWW88128RCOM WWW.BALIREN.COM_WWWBALIRENCOM_BALIRENCOM WWW.40019999.COM_WWW40019999COM_40019999COM WWW.666BLB.COM_WWW666BLBCOM_666BLBCOM WWW.1213688.COM_WWW1213688COM_WWW1213688COM WWW.299850.COM_WWW299850COM_WWW299850COM WWW.SB279.COM_WWWSB279COM_SB279COM WWW.118SCOM_WWW118SCOM_118SCOM WWW.22936.COMWWW22936COM_22936COM_ WWW.477745.COM_WWW477745COM_WWW477745COM WWW.77BTT.NET_WWW77BTTNET_WWW77BTTNET WWW.8499X.COM_WWW8499XCOM_8499XCOM WWW.76543F.COM_WWW76543FCOM_76543FCOM WWW.20247.COM_WWW20247COM_20247COM WWW.964391.COM_WWW964391COM_964391COM WWW.2388YL.COM_WWW2388YLCOM_2388YLCOM WWW.HG860011.COM_WWWHG860011COM_HG860011COM WWW.5085907.COM_WWW5085907COM_5085907COM WWW.WNS608.COM_WWWWNS608COM_WWWWNS608COM WWW.9668099.COM_WWW9668099COM_9668099COM WWW.666.BI_WWW666BI_666BI WWW.C46EE.COM_WWWC46EECOM_WWWC46EECOM WWW.3688836.COM_WWW3688836COM_3688836COM WWW.C46BJ.COM_WWWC46BJCOM_C46BJCOM WWW.HG6969L.COM_WWWHG6969LCOM_HG6969LCOM WWW.356ABB.COM_WWW356ABBCOM_356ABBCOM WWW.7240N.COM_WWW7240NCOM_7240NCOM WWW.895588.COMWWW895588COM_895588COM_ WWW.95996666HH.COM_WWW95996666HHCOM_95996666HHCOM WWW.1782299.COM_WWW1782299COM_1782299COM WWW.751CP8.COM_WWW751CP8COM_751CP8COM WWW.BWIN385.COM_WWWBWIN385COM_BWIN385COM WWW.YH8003.COM_WWWYH8003COM_YH8003COM WWW.56520S.COM_WWW56520SCOM_WWW56520SCOM WWW.N68868.COM_WWWN68868COM_N68868COM WWW.234345.COMWWW234345COM_234345COM_ WWW.V4V5V6.COM_WWWV4V5V6COM_V4V5V6COM WWW.VIPTK.NETWWWVIPTKNET_VIPTKNET_ WWW.87668W.COM_WWW87668WCOM_87668WCOM WWW.90998.COM_WWW90998COM_90998COM WWW.55611.COM_WWW55611COM_55611COM WWW.67959BET.COM_WWW67959BETCOM_67959BETCOM WWW.466060.COM_WWW466060COM_466060COM WWW.8835775.COMWWW8835775COM_8835775COM_ WWW.9992367.COM_WWW9992367COM_9992367COM WWW.5467111.COM_WWW5467111COM_5467111COM WWW.01012X.COM_WWW01012XCOM_WWW01012XCOM WWW.49964.COM_WWW49964COM_49964COM WWW.46698AH.COM_WWW46698AHCOM_46698AHCOM WWW.G5576.COM_WWWG5576COM_G5576COM WWW.9912304.COM_WWW9912304COM_9912304COM WWW.HGW168LL.COM_WWWHGW168LLCOM_HGW168LLCOM WWW.80188.COM_WWW80188COM_WWW80188COM WWW.374368.COM_WWW374368COM_374368COM WWW.00772.COM_WWW00772COM_00772COM WWW.LUOBOWIFI.COM_WWWLUOBOWIFICOM_LUOBOWIFICOM WWW.0392DRF.COM_WWW0392DRFCOM_0392DRFCOM WWW.3926.COM_WWW3926COM_3926COM WWW.778989.COM_WWW778989COM_778989COM WWW.71586363.COM_WWW71586363COM_71586363COM WWW.091960.COM_WWW091960COM_091960COM WWW.QY624.COM_WWWQY624COM_QY624COM WWW.CABET906.COM_WWWCABET906COM_CABET906COM WWW.66825.COM_WWW66825COM_66825COM WWW.HG67.CC_WWWHG67CC_HG67CC WWW.HG1115.CM_WWWHG1115CM_HG1115CM WWW.23699R.COM_WWW23699RCOM_23699RCOM